Projekt: „Siłą jest dialog”

Projekt „Siłą jest dialog” to nowatorskie w skali Opolszczyzny przedsięwzięcie, propagujące alternatywne metody rozwiązywania sporów w postaci mediacji.

Korzyści udziału w projekcie przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 • nabycie szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu mediacji oraz jej wykorzystania w pracy organizacji pozarządowych,
 • możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań prawnych w III sektorze,
 • możliwość zdobycia tytułu Mediatora z uprawnieniami do prowadzenia mediacji,
 • wzrost kapitału organizacji,
 • przekucie konfliktów i sporów (społecznych, ale także innych) w szansę na rozwój i pozytywną zmianę.

Cele realizacji projektu to m.in.::

 • upowszechnienie rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach życia społecznego na drodze dialogu,
 • upowszechnienie nawyku i umiejętności prowadzenia dialogu, debaty dla odrębności celów, poglądów i potrzeb w poszukiwaniu dobra wspólnego,
 • wzmocnienie sieci mediatorów instytucjonalnych i społecznych z uwzględnieniem opracowania modelowej roli organizacji pozarządowych,
 • rozwinięcie relacji międzysektorowych i wewnątrzsektorowych jako kapitału w budowaniu pozytywnych stosunków społecznych w regionie.

Podstawowe informacje o realizowanym projekcie

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa opolskiego.

 1. Film pt. „Korzyści z mediacji”

  W ramach projektu pn. „Siłą jest dialog” powstał film edukacyjny, w którym można zapoznać się między innymi z etapami i zasadami mediacji.
  Projekt pn. „Siłą jest dialog” jest współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

  Link do filmu pt. „Korzyści z mediacji”

 2. Ambasadorzy mediacji – szkolenie dla mediatorów społecznych.

  Przeszkolenie 36 przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu mediacji (szkolenie podstawowe 45 h i szkolenie specjalistyczne 20 h).

Podczas szkolenia uczestnicy:

 1. nauczą się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów w ujęciu psychologii stosowanej,
 2. doświadczą pracy mediatora poprzez zastosowanie technik mediacyjnych w praktyce,
 3. ukształtują w sobie model postawy mediatora, w oparciu o wypracowane standardy w prawie międzynarodowym oraz krajowym,
 4. otrzymają kompendium norm prawnych koniecznych do poruszania się w procesie mediacji
 5. przygotują się do prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego.

  3. Warsztaty dla organizacji:

Warsztaty realizowane przez przeszkolonych wcześniej mediatorów – Ambasadorów Mediacji z  organizacji.

Faza I Warsztaty dla prowadzących – mediacyjna praktyka – wsparcie indywidualne i doradztwo dla uczestników w toku przygotowania zajęć (łącznie ok. 10 h)

Faza II Na fazę głównej realizacji tego działania, złożą się warsztaty dla lokalnych organizacji i instytucji, przygotowane przez przeszkolonych wcześniej mediatorów z organizacji. Warsztaty prowadzone będą przez mediatorów (w grupach 3-osobowych) w ich środowiskach (miejscowościach, wśród organizacji z którymi współpracują i zaproszonych), dla ok.20 uczestników każdy.

   4. Kampania Społeczna „Mediacja – siłą jest dialog”

Zadaniem kampanii społecznej będzie zwrócenie uwagi na znaczenie dialogu w rozwiązywaniu konfliktów społecznych szerszego grona mieszkańców Województwa Opolskiego. Będziemy ponadto chcieli promować wykorzystywanie mediacji jako narzędzia dialogu, przynoszącego szereg korzyści zarówno w rozwiązywaniu konfliktów społecznych czy sporów na drodze nieformalnych, jak i tych toczonych na drodze prawnej.

Na realizację kampanii złoży się:

 • przygotowanie filmów edukacyjnych,
 • spoty w lokalnych mediach,
 • opracowanie materiałów informacyjnych, promujących narzędzie, jakim jest mediacja,
 • upowszechnienie „Elementarza mediacji” jako narzędzia wspierającego.

  5. Warsztaty „MEDIACJA BLIŻEJ CIEBIE – BO SIŁĄ JEST DIALOG”

   zaproszenie-na-warsztaty

  LISTA POTWIERDZONYCH DAT I MIEJSC 

  1. Prudnik (Prudnicki Ośrodek Kultury) 18.09.2017
  2. Głubczyce (Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, Klub Na Skrzyżowaniu) 19.09.2017
  3. Nysa (Muzeum Powiatowe w Nysie) 21.09.2017
  4. Brzeg (Zamek Piastów Śląskich w Brzegu) 22.09.2017
  5. Kędzierzyn-Koźle (II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika) 27.09.2017
  6. Strzelce Opolskie (Strzelecki Ośrodek Kultury) 28.09.2017
  7. Grodków (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie ul. Krakowska 20, Internat) 29.09.2017
  8. Olesno (Miejski Dom Kultury w Oleśnie) 2.10.2017
  9. Kluczbork (Kluczborski Dom Kultury) 3.10.2017
  10. Krapkowice (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, sala 100) 3.10.2017
  11. Namysłów (Namysłowski Ośrodek Kultury) 4.10.2017
  12. Popielów (Dom Kultury w Popielowie) 9.10.2017
  13. Niemodlin (Ośrodek Kultury w Niemodlinie) 10.10.2017
  14. Ozimek (Dom Kultury w Ozimku) 17.10.2017
  15. Opole (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu im. Jana Pawła, Biblioteka Główna) 27.10.2017

  Wstęp jest bezpłatny, a wszystkie warsztaty rozpoczynają się o godzinie 16:00

  6. Konferencja podsumowująca „Siłą jest dialog”.

  Konferencja z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych i regionalnych instytucji, władz samorządowych, poświęcona promowaniu dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania mediacji, zarówno wypracowanych podczas projektu, jak i będących w dorobku opolskich organizacji pozarządowych i instytucji.


Poniżej zamieszczone są szczegółowe informacje o przedsięwzięciu:

W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie, proszę o przesłanie formularza kontaktowego najpóźniej do dnia:

 • 12 maja 2017 r., w zakresie udziału w I edycji szkoleń UWAGA: nabór przedłużony!
 • 26 maja 2017 r., w zakresie udziału w II edycji szkoleń,
 • 7 czerwca 2017 r., w zakresie udziału w III edycji szkoleń UWAGA: nabór zamknięty!

Jednocześnie informujemy, iż z ramienia jednej organizacji pozarządowej w realizowanym projekcie może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, powyższy limit może ulec zmniejszeniu. Gdy jednak i to zawiedzie – będziemy się z Państwem na bieżąco kontaktować.

W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji pod numerem: 721 782 222.

Projekt dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

logo-fio

Patronat Honorowy:

part-cmnra part-ora part-psr-nysa part-pso-opole part-psr-opole part-psr-kk

part-aviva part-frk  part-pikmed part-domexpo part-dtsowapart-msapkMPP_znakpart-naszaszkolapart-ekostudiopart-thesignlogotypfundacjafirmyrodzinne2012

Patronat Medialny:

part-med-tvp-opole      part-med-radio-opole-65    part-med-radio-parkpart-nto