O Mediatio

INSTYTUT MEDIATIO

Współczesny świat stawia na naszej drodze wiele wyzwań. Napięte stosunki międzyludzkie zaburzają funkcjonowanie przedsiębiorstw, brak odpowiedniego dialogu odciska piętno na rodzinach i całych społecznościach. Wszechobecny pośpiech i stres, konflikty oraz niebywałe tempo zmian sprawiają, że czasami potrzebne jest wsparcie z zewnątrz – tę rolę przejął stworzony przez nas Instytut Mediatio.

Jest on siecią powiązań pomiędzy uzupełniającymi się partnerami, co umożliwia tworzenie najlepszych rozwiązań w zakresie komunikacji międzyludzkiej, zarządzania dialogiem
i rozwoju potencjału zawodowego, jak i osobistego człowieka.

Działaniom  Instytutu zaufało ponad 4480 osób fizycznych oraz prawnych, a do działań partnerskich przystąpiły sądy, urzędy, firmy, szpitale, szkoły, uczelnie i przeróżne instytucje z sektora prywatnego i publicznego. Sektor edukacyjny  przeszkolił 77 mediatorów, 158 trenerów  Neo Sea.

Zespół mentorów Instytutu Mediatio codziennie wspiera osoby oraz firmy w aspekcie rozwiązań prawnych, mediacyjnych i organizacyjnych.

U podstawy każdej organizacji czy przedsiębiorstwa stoi człowiek, organizowane przez Instytut szkolenia mają na celu uwydatnienie jego zasobów i zdolności, czego efektem jest nie tylko satysfakcja i poszerzenie umiejętności, ale także sprawniejsze działanie instytucji  i firm.

W celu zapewnienia klientom bezpośredniego kontaktu, stworzona została infolinia. Już na etapie pierwszej rozmowy zostaje postawiona wstępna „diagnoza” sprawy, a klient zostaje przekierowany do  odpowiedniego podmiotu.

Zapraszamy do poznania „filarów” Instytutu Mediatio – dzięki ich wyjątkowym metodom, dużymi krokami wkroczysz do przyszłości opartej na dialogu, porozumieniu i rozwoju!

KANCELARIA PRAWNA

Kancelaria Adwokacka Anety Gibek – Wiśniewskiej od 2010 roku zapewnia pomoc prawną i mediacyjną dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. W Instytucie Mediatio Kancelaria zajmuje się  świadczeniem kompleksowych usług na najwyższym poziomie, dostosowując je do indywidualnych spraw i potrzeb klienta i gwarantując efektywną ochronę interesów w zakresie m.in. prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Działania Kancelarii oparte są na profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu, a nadrzędną wartością jest komfort oraz dobro klientów. Wyznaczając nowe drogi dialogu i porozumienia Kancelaria Prawna wykorzystuje w pełni zalety mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NEO SEA

Placówka Neo Sea odpowiedzialna jest za aktywne wprowadzanie zmian – wdrażanie unikalnej Metody Neo Sea, organizowanie szkoleń dotyczących mediacji, a także warsztatów rozszerzających potencjał osobisty i zawodowy człowieka.

Szkolenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta,  stwarzają  szansę harmonijnego rozwoju – wykorzystując jego mocne strony i uzupełniając braki.
Placówka posiada doskonałą bazę merytoryczną w postaci wysoko wykwalifikowanej, stale rozwijającej się zawodowo kadry, a także zaplecze techniczne – własne sale szkoleniowe i warsztatowe.

Neo Sea posiada certyfikat jakości SUS 2.0 przyznany przez DEKRA, co potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług szkoleniowo-doradczych. Nowoczesne metody i techniki pracy stosowane przez placówkę sprawiają, że „powrót do szkoły” jest samą przyjemnością, a wprowadzone zmiany czynią z klienta aktywnego, pewnego swoich umiejętności i świadomie podejmującego decyzje człowieka.

FUNDACJA MEDIATIO

Fundacja Mediatio przejęła rolę przewodnika  po świecie mediacji, propagując jej filozofię i poszukując jednocześnie nowych modeli jej wykorzystania. Kształtuje profesjonalny wizerunek mediatorów poprzez doskonalenie ich umiejętności i pogłębianie wiedzy oraz dbałość o rozwój etyczny, działania te obejmują także forum międzynarodowe.

Współpracując ze środowiskiem mediatorów, sądami i innymi instytucjami państwowymi Fundacja pomaga w wypracowaniu dobrych praktyk mediacyjnych. Prowadzi intensywną działalność doradczą dla obywateli, instytucji publicznych i przedsiębiorców, opiniuje w sprawach dotyczących mediacji i ich uregulowań prawnych.

FUNDACJA HARMONIA ŻYCIA

Świat nieograniczonych możliwości – chociaż wielu traktuje to jako naiwny frazes,  to potencjał tkwiący w każdym z nas jest wspaniałą bazą dla spełnionego i szczęśliwego życia. Jednak często tracimy kontrolę nad otaczającym nas światem, kierujemy się wyłącznie opiniami innych, tracimy kontakt z samym sobą. Powodem są destrukcyjne „programy” naszego umysłu, nieuświadomione wzorce, blokujące nasz rozwój i obniżające poczucie własnej wartości.Fundacja Harmonia Życia to miejsce, w którym poznajemy na nowo siebie, swoje zdolności i ograniczenia, które stają nam na drodze. Dzięki profesjonalnemu doradztwu i warsztatom psychologicznym  porzucamy rolę „statysty”, a stajemy się znowu głównym bohaterem swojego życia.  Otwieramy się na pozytywne zmiany, harmonijny rozwój i radosne życie, które każdego dnia zaskakuje nas nowymi możliwościami.

o-mediatio2
o-mediatio

Mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne, cywilne, inne