Zalety

Zalety mediacji

Postępowanie mediacyjne, w odróżnieniu do postępowania sądowego charakteryzuje się mniejszym formalizmem oraz elastycznością, która umożliwia stronom dojście do porozumienia. Porozumienie zawarte w toku mediacji uwzględnia przede wszystkim interesy i oczekiwania obu stron konfliktu. Postępowanie mediacyjne pozwala na oddanie procesu rozstrzygania sporu samym zainteresowanym, którzy mogą kształtować własną rzeczywistość społeczno-prawną.

Istotne zalety mediacji:

 • dyskrecja i poufność
 • oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy
 • dobrowolność – można odstąpić na każdym etapie
 • skuteczność – strony działają w dobrej wierze i same opracowują warunki ugody, dzięki czemu skuteczniej przestrzegają jej postanowień
 • realny wpływ stron na postępowanie mediacyjne oraz treść ugody
 • konstruktywny dialog stron oraz naprawa relacji
 • wygrywają obie strony sporu
 • brak skomplikowanych procedur
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • szybkość – spory sądowe mogą trwać lata, natomiast w przypadku mediacji, niejednokrotnie do porozumienia dochodzi podczas pierwszych dwóch sesji mediacyjnych
 • możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów sprawy – mediacja pozwala zawrzeć ugodę, zawierającą wszystkie istotne kwestie sporne, nie tylko te odnoszące się do kwestii prawnych i zawartych np. w pozwie
 • mediacja wstrzymuje terminy prawne – wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg terminów przedawnienia.

Mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne, cywilne, inne