Rodzaje

Mediacje cywilne m.in. w zakresie:

 • prawa spadkowego
 • roszczeń majątkowych
 • podziału majątku
 • zadośćuczynienia i odszkodowań
 • prawa zobowiązań
 • spraw dot. nieruchomości
 • prawa rzeczowego, prawa własności, zniesienia współwłasności
 • egzekucji należności
 • sporów ubezpieczeniowych
 • umów cywilnoprawnych
 • oraz wielu innych

Mediacje rodzinne m.in. w zakresie:

 • podziału majątku
 • alimentów
 • władzy rodzicielskiej
 • kontaktów z dziećmi
 • opieki i kurateli
 • oraz wielu innych

Mediacje gospodarcze m.in. w zakresie sporów dotyczących:

 • dochodzenia wierzytelności
 • procesów odszkodowawczych
 • o zapłatę
 • umów handlowych
 • prawa ochrony konkurencji
 • naruszenia prawa autorskiego
 • spraw budowlanych oraz administracyjnych
 • postępowania upadłościowego i naprawczego
 • fuzji, przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw
 • oraz wielu innych

Mediacje pracownicze dot. relacji:

 • pracodawca – pracownik
 • pracownik – pracownik
 • pracodawca związki zawodowe

m.in. w zakresie:

 • umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych
 • spraw dot. wynagrodzenia
 • roszczeń związków zawodowych
 • wypadków przy pracy
 • dyskryminacji i mobbingu
 • ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, macierzyńskich i chorobowych
 • pracowniczych sporów prawnych
 • układów zbiorowych
 • sporów zbiorowych
 • sporów ubezpieczeniowych
 • oraz wielu innych

Mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne, cywilne, inne