Firma przyjazna mediacji

Firma przyjazna mediacji

„Relacje, które budujemy każdego dnia, powinny być tworzone z myślą przewodnią korzyści dla każdej ze stron.”

Adresaci:

Podmioty gospodarcze, instytucje (publiczne i prywatne), organizacje, szpitale

Dlaczego u nas:     

Poprzez wieloletnie doświadczenia mediacyjne w pracy z przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej: rządowej, samorządowej i wieloma innymi podmiotami, na gruncie różnorodnych sporów i zbudowanych porozumień staliśmy się liderem we wdrażaniu mediacji w biznesie nie tylko w aspekcie sporów sądowych i pozasądowych, ale przede wszystkim jako narzędzia niezbędnego w efektywnym zarzadzaniu firmą/instytucją.

Nasza misja to zapewnienie wzrostu wykorzystywania mediacji i technik mediacyjnych jako alternatywnego sposobu budowania relacji: kadra zarządzająca-pracownicy, klient/partner-organizacja. Stale tworzymy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań wspierających proces mediacji oraz sztuki budowania dialogu w różnych obszarach naszego życia, w tym zawodowego.

Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy Portal, który stanowi odpowiedź na potrzeby wszystkich uczestników mediacji oraz zapewniający gotowe rozwiązania i narzędzia dla firm i instytucji.

Szanujemy czas naszych klientów, dlatego z największą starannością i elastycznością dobieramy narzędzia i techniki pracy, by podczas szkoleń, warsztatów czy stałej współpracy wypracować konkretne rozwiązania, odpowiadające konkretnym potrzebom podmiotów prywatnych i instytucji.

Close up of businessman holding in hands successful people of different professions

 Dlaczego warto:

 • Mediacja jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów, w którym strony, z udziałem bezstronnego i neutralnego w procesie dialogu mediatora, wypracowują wzajemnie akceptowane porozumienie.
 • Mediacja jako narzędzie efektywnego zarządzania firmą/instytucją: poprzez zastosowanie mediacji i narzędzi mediacyjnych poprawia się proces komunikacyjny w wewnątrz firmy i z klientem/partnerem. Mediacja pozwala uniknąć eskalacji konfliktów, zamienia konflikty na nowe możliwości i rozwiązania, które trudno było wcześniej dostrzec.

OFERTA MEDIATIO

 I. Szkolenia oraz warsztaty:

 • Sztuka dialogu – mediacja jako efektywne narzędzie w zarządzaniu firma/instytucją, szpitalem
 • Mediacja jako narzędzie wspierające procedury reklamacyjne
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie emocjami
 • Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie
 • Stres zawodowy, zjawisko wypalenia zawodowego – przeciwdziałanie jako fundament rozwoju firmy/instytucji, szpitala
 • a także szkolenia mediacyjna: na mediatora, szkolenia specjalistyczne, szkolenia doskonalące umiejętności mediatorów
The right destination concept with businessman at crossroad

II. Autorski program licencyjny gwarantujący gotowe rozwiązania pn. „Firma/Instytucja/Szpital Przyjazny Mediacji”

Program przeznaczony jest dla firm i instytucji przestrzegających dobrych praktyk w aspekcie budowania dialogu. Uczestnicy programu dołączają do elitarnej grupy firm i podmiotów posiadających certyfikat podkreślający stosowanie narzędzi mediacyjnych wewnątrz organizacji i na zewnątrz.

 • Moduł: Opiekun Dialogu
 • Moduł: Koordynator ds. mediacji